Press

All you need

Bara några månader efter etableringen köper EnBW Sverige AB 51 vindkraftverk med sammanlagt 105 MW installerad effekt.

Falkenberg/Stuttgart. EnBW Sverige AB har förvärvat två vindkraftsbolag med totalt sju
vindkraftsparker i Sverige och en installerad effekt på 105 megawatt (MW). Så sent som i juli
år etablerades EnBW Sverige AB i halländska Falkenberg. För närvarande byggs en
vindkraftspark med tre turbiner och en installerad effekt på cirka 11 MW i Råmmarehemmet i
Tidaholm kommun.

Sverige är, vid sidan av Frankrike, den europeiska marknad där EnBW vill växa inom
landbaserad vindkraft under de närmaste åren. "För några månader sedan etablerade vi oss i
Falkenberg. Genom att slutföra vårt första stora förvärv, bekräftar vi nu vår selektiva
internationalisering. Det visar också den betydande roll Sverige spelar för EnBW som
tillväxtmarknad. Det är ett viktigt steg att växa här och att positionera oss som en pålitlig
partner för vidare expansion inom förnybar", förklarar Torbjörn Sjölin, styrelseordförande för
EnBW Sverige.

6 vindkraftsparker med totalt 47 vindkraftverk förvärvar EnBW Sverige genom köpet av bolaget
Power Wind Partners AB som samägs till lika delar av tre svenska finansiella investerare;
Proventus, ett privatägt investeringsbolag, FAM, ett familjeföretag i Wallenbergs stiftelse och
försäkringsbolaget Folksam.

De övriga fyra vindkraftverken köps av Folksamägda Gnosjö Energi AB. Tillsammans utgör de
51 vindkraftverken en lönsam portfölj, varav flera också lämpar sig för framtida re-powering.
42 Vestas V90-2.0 turbiner och fem Siemens SWT-101 och fyra Nordex N90-2,5 turbiner är i
drift. Fyra vindkraftsparker ligger i Svealand, två i Götaland och en i Norrland. Dessutom
förvärvades två nätföretag som bland annat ansluter de egna vindparkerna till nätet.

Sedan 2016 har EnBW varit verksam på den skandinaviska marknaden genom sitt dotterbolag
Connected Wind Services. Den tillverkaroberoende tjänsteleverantören CWS har sitt
huvudsäte i Danmark och ett dotterbolag med serviceteam i Sverige.

Med förvärvet av CWS har EnBW blivit en viktig aktör inom service, underhåll och reparation av
vindkraftverk. CWS är också en viktig hörnsten i utvecklingen av EnBW Sveriges
vindkraftsportfölj i Sverige.

Om EnBW
Med över 21 000 anställda är EnBW en av de största energileverantörerna i Tyskland och
Europa och försörjer cirka 5,5 miljoner kunder med el, gas och vatten samt energilösningar
och energirelaterade tjänster. Till och med 2020 avser EnBW att utveckla förnybara
energikällor till en av de viktigaste pelarna i sin verksamhet. Enbart i Tyskland ska bolaget
driva landbaserad vindkraft med en total kapacitet på 1 000 MW till och med 2020. EnBW
erbjuder tjänster över vindkraftens hela värdekedjan från planering till konstruktion, drift,
underhåll och service.

EnBW planerar att investera över fem miljarder Euro i sin fortsatta expansion inom förnybar
energi fram till 2025. Bolaget satsar också på selektiv internationalisering för att komplettera
sin tyska kärnmarknad. Målmarknaderna för havsbaserad vindkraft omfattar bland andra
Taiwan och USA. Inom landbaserad vindkraft är andra viktiga marknader förutom Sverige,
Frankrike och Turkiet.

https://www.enbw.com/company/press/press-releases/press-release-details_201216.html