Press

All you need

Connected Wind Services och Kintech Global Services (P) Ltd. tecknar distributörsavtal för den Indiska marknaden

Connected Wind Services har nöjet att meddela att det har tecknats ett distributionsavtal med den Indiska tjänsteleverantören Kintech Global Services (P) Ltd. (KGSPL). Distributionsavtalet omfattar reservdelar, huvudkomponenter samt tjänster och know-how för en mängd olika vindkraftverk installerade i Indien. 

Kintech grundades 1995 av dess nuvarande VD, Mr Jigar Shah och är huvudsakligen verksamma i de fyra delstaterna Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh och Maharasthra, som har en sammanlagd installerad vindkraftskapacitet på närmare 10.000 MW (ca 50% av den totala installerad kapacitet i Indien). Kintech har sitt huvudkontor i Ahmedabad och sysselsätter +650 personer. 

Avtalet gör Kintech till exklusiv distributör för Connected Wind Services i Indien för Komponenter (huvudkomponenter, dvs växellådor och generatorer), Reservdelar (mindre delar och förbrukningsmaterial) och för reparationer av växellådor (både på plats och vid CWS huvudkontor i Balle, Danmark ). Dessutom kommer Kintech hantera alla framtida delar och serviceförfrågningar avseende Connected Wind tjänster från företag i Indien. 

I gengäld kommer Connected Vind stödja Kintech med teknisk support på ett brett spektrum av vinturbinsmodeller, med början i år med NM750 / 48 och NM72 / 82. 

Kent Hougaard, Key Account Manager på Connected Wind Services säger: "Vi är mycket glada över att ha tecknat detta avtal med Kintech Synergy (P) Ltd, som är CWS första distributionsavtal utanför Europa. Kintech är en nyckelspelare på en av världens största vindkraftsmarknad med nära 25.000 MW installerad kapacitet totalt. Vi ser fram emot vårt ömsesidiga samarbete och att utveckla relationen under de kommande åren. " 

Mr Jigar Shah, VD för Kintech säger: Efter att ha startat nästan två decennier tillbaka, med O & M service tjänster, och senare även EPC projektgenomförande och transformator underhåll för vind & sol projekt har KGSPL sett behovet av att även lägga MW-klass turbiner till sin portfölj, vilket är anledningen till det internationella samarbetet med Connected Wind Services. Jag är övertygad om att detta steg kommer att skapa framtida, ömsesidiga framgångar för båda företagen, och KGSPL planerar att täcka de flesta Indiska delstater med hjälp av detta erfarna team ".

* Kintech Global Services (p) Ltd är helägt dotterbolag till Kintech Synergy (P) Ltd.

Om Kintech Global Services (P) Ltd.
Kintech Global Services (P) Ltd är ett dotterbolag ägt till 100% av Kintech Synergy (P) Ltd., och har varit engagerad i drift och underhåll av vindkraftverk i kW klassen av olika fabrikat och kapacitet de senaste två decennierna. Kintech besitter en mycket stor kundbas i olika delstater i Indien och har också stor erfarenhet av utveckling och montage av vindkraftsparker. Företaget har mer än 250 erfarna tekniker.
Se mer på www.kintechsynergy.com

Om Connected Wind Services
Connected Wind Services är en av Europas ledande oberoende tjänsteleverantörer för vindkraftverk. I mer än 25 år har vår ”multi-brand” erfarenhet och mångsidighet i utförandet, kombinerat med lokal kompetens, varit grunden för att erbjuda vindturbinoperatörer och ägare en oöverträffad tillförlitlighet och service. Vi anpassar oss efter individuella behov och är inriktade på vindkraftverkens hela livscykel. Vårt rykte bygger på effektivitet, flexibilitet och säkerhet inom vindkraft och områdena service och underhåll, serviceprojekt och handel med komponenter och reservdelar. Vi levererar integrerade värdeskapande tjänster som hjälper våra kunder att maximera avkastningen och skydda tillgångarna – allt från en och samma leverantör.