All you need

DMP, Windservice NF och Triventus Service är nu Connected Wind Services

Vi bildades ursprungligen som DMP, men efter sammanslagningen med Windservice NF och Triventus Service har vi nu ändrat vårt namn till Connected Wind Services. Varför det? Vi vill betona att vi har utvecklats till en av Europas starkaste oberoende tjänsteleverantörer.

Nytt namn, ännu bättre service

Vår nära relation med de ledande tyska och svenska tjänsteleverantörerna Windservice NF och Triventus Service har utvecklats till en nivå som medfört att vi numera agerar som en enda stark oberoende tjänsteleverantör. Och vi är bättre förberedda än någonsin att förse er med integrerade tjänster med stort mervärde.

newname.png

En stark oberoende tjänsteleverantör med fokus på att skydda era tillgångar

Connected Wind Services kommer även i fortsättningen att vara en tillförlitlig oberoende tjänsteleverantör med lokal närvaro och med den kompetens och flexibilitet som krävs för att hålla era vindturbiner i drift. I dag har vi bättre möjligheter än någonsin att säkerställa bästa tänkbara avkastning under vindturbinernas hela livscykel.

Ta reda på mer om Connected Wind Services

CWS_side_pics_0008_Vector Smart Object.jpg

CWS_side_pics_0011_Vector Smart Object.jpg